top of page

Základem všech stylů Qi Gongu je vědomá praxe, vědomé cvičení s energií Qi.

​Veškeré formy Qi Gongu vycházejí z čínského náhledu na  svět, který zahrnuje přesvědčení,  že všichni lidé jsou součástí  vesmírného dění „DAO“. Tento holistický koncept světa má kořeny v knize moudrosti a proměn v „I Ťing“.

Z něho také vychází přesvědčení, že skrz praxi Qi Gongu, skrz denní cvičení, skrz tzv. denní „Gong“ se v nás dá:

 • Rozproudit, probudit a akumulovat životní energie Qi 

 • Zachovávat a udržovat zdraví a klidnou a jasnou mysl

 • Vytvořit emocionální stabilitu.

 • Stát se vědomým pozorovatelem

 • Dosáhnout dlouhověkosti s výborným zdravím

 • Splynout v JEDNOTĚ a dosáhnout osvícení…

 

Qi Gong

Qi Gong je 5 tisíc let staré čínské cvičení, které se stalo součástí Čínské kultury a součástí Čínské medicíny. Během staletí  se vyvíjelo  mnoho stylů a metod Qi Gongu, které byly ovlivňovány hlavními filozofickými směry v Číně.  K těmto metodám patří:

 • metody pro udržování zdraví

 • metody pro prodloužení života

 • metody pro podporu síly “ Kung Fu“ v bojových uměních

 • léčebné metody

 • metody pro dosažení osvícení.

 

Qi Gong

Qi Gong

Qi Gong

„Vesmír je prostor,

který se skládá

z Qi“

 

Zhuang zhi

Qi Gong

Qi Gong

CHI ......

             QI

                    ........Čchi

                        CHI ......

             QI

 Čchi......

​„Energie je ta látka, ze které se  skládají veškeré elementární částečky,

veškeré atomy, a vůbec všechno. Zároveň je „hnací“ silou všeho.

Werner Heisenberg

– kvantový fyzik, nositel Nobelovy ceny

„V představě Číňanů je člověk „Qi

– tedy „energetická konstelace“

a ne jako v západním světě tělo,

ve kterém sídlí duše a duch“.

Manfred Pockert

z knihy „ Čínská medicína“

          

Qi Gong

Qi Gong

Qi

Co znamená pojem „Gong“?

 • pevná pravidla cvičení, pro akumulování co nejvíce Qi v těle a čas, který je k tomu potřeba.

 • dosáhnout, zasloužit si skrz vlastní úsilí a práci, být schopný.

 • ale také: meditace…

„GONG“ vyjadřuje také schopnost, kterou získáme pomocí jedné metody za určitý čas.

Je to „práce“, úsilí a také schopnost, která nás vede k získání "Kung Fu" (gong fu).

„Kung fu“ není popis bojového umění. Kung Fu je  schopnost, dovednost, síla a umění, které získáme skrz vlastní iniciativu a snahu.

Pojem „Qi“

najdeme také v základní knize Taoismu v „TAO a CESTA k ctnosti“ - v „Tao Te Ťing“.

Tuto knihu moudrosti sepsal podle legend mistr a filosof Lao t´se cca. 600 let př. n. l.

 „Z  TAO

se rodí JEDNO.
JEDNO rodí dvě.
Ze dvou vzcházejí tři.
Ze tří vzniká všechno.

 

Veškeré

bytí obsahuje jak temno, tak i světlo.

Věčně proudící síla Qi

 vytváří harmonii

a soulad

  mezi nimi“.

 

Úryvek z „ proměny TAO„  kapitola 42

překlad z Němčiny  Jitka Masek

Qi Gong

bottom of page