top of page

​​​​TEORIE a PRAXE ZHQG

Cvičení Zhi Neng Qi Gongu a teorii o celistvosti bytí: teorii Zhi Neng Qi Gongu,

vytvořil a sepsal čínský vědec, velmistr Qi Gongu a lékař jak západní, tak i čínské medicíny

Prof. dr. Pang Ming. 

Zasvětil svůj život výzkumu našeho bytí, Qi Gongu a léčení. Z jeho vize vytvoření harmonického bytí, harmonického světa a z podnětu vytvoření systému, který může pomáhat v léčení nejrůznějších onemocnění bez používání jakychkoliv léků a pomůcek,  vyvinul celostní systém cvičení a léčebnou metodu Zhi Neng Qi Gong. V tomto systému propojil Dr. Pang Ming staré umění Qi Gongu  s čínskou a západní medicínou, jakož i s poznatky moderní vědy, západních a východních filozofií.

 

Založil a vedl největší kliniku a centrum na světě – „Huaxia centrum“ u Pekingu v Číně,

kde se léčilo tisíce pacientů pouze cvičením Zhi Neng Qi Gongu- bez užívání jakýchkoliv léků.

 

Vědecká dokumentace o působení Zhi Neng Qi Gongu:

Veškeré poznatky a výsledky léčení byly v Huaxia klinice průběžně vědecky dokumentovány. 

V roce 1997 byl  Zhineng Qi Gong vyznamenán a uznán Čínskou vládou jako nejefektivnější léčebný  styl Qi Gongu

a jako léčebná metoda. Přesto byla klinika v roce 2000 Čínskou vládou zavřena,

stejně jako všechny centra Qi Gongu, které měli více jak 100 členů.

Dnes působí Prof. dr. Pang Ming opět na universitě TCM v Číně a věnuje se i nadále výzkumu a léčení nejrůznějších onemocnění. 

Zhi Neng Qi Gong nabývá v celé Číně na popularitě a šíří se do celého světa. Sestava Lift Qi Up z úrovně 1 ZHQG se dnes v Číně učí v rámci studia Čínské medicíny a sestava Body a Mind z úrovně 2 ZHQG byly uzána Čínskou vládou jako léčebné cvičení a stala se součástí nejen studia Čínské medicíny, ale i terapeutickým cvičením v Čínských klinikách.

bottom of page