top of page

„Cílem Zhi Neng Qi Gongu je porozumět zákonům života v souvislosti s lidským bytím, společností a přírody

a aplikovat tyto zákony v každodenním životě skrz vlastní rozvoj".

Dr. Pang Ming

ZHI NENG QI GONG JE JEDEN Z MNOHA STYLŮ QI GONGU

Vyniká jednoduchostí a každý - nehledě na věk - se ZHQG může během krátké doby nau­čit.

Zvyšuje nejen imunitu, ale i elasticitu celého těla, pohyblivost kloubů a páteře,

přispívá k celkovému zdraví a pohodě.

Pravidelné cvičení nám umožňuje uvolnit jak fyzické , tak i psychické blokády,

přináší nám hluboké uvolnění a rozvinutí naší kreati­vity.

      Zhi

     Neng

      Qi

    Gong

Prof.dr. Pang Ming

zakladatel Zhi Neng Qi gongu

Qi Gong

ZHI

znamená moudrost a inteligenci

   NENG  

znamená schopnost mozku komunikovat s vnějším  světem

a zahrnuje mentální a fyzické schopnosti.

Zhi Neng Qi Gong

je systém jednoduchých a všestranných dynamických, meditativních a dechových cvičení pro posílení fyzického zdraví a psychické rovnováhy skrz vědomé používání mysli. Tento systém je založený na:

  • starých tradicích Qi Gongu

  • taoistické,budhistické,konfuciánské a moderní filosofii

  • poznatcích moderní vědy

  • tradici a znalostech Čínské medicíny

  • principech a znalostech moderní západní medicíny.

 

ZHI NENG QI GONG

 

je praxe, která rozvíjí

 

MOUDROST

 

A

 

LIDSKÉ SCHOPNOSTI

Qi Gong

ZHQG nás vede k zklidnění mysli a otevření srdce…„Shen – Qi – Xing“.

Skrz uvolnění mysli a našeho fyzického i energetického těla,

skrz propojení s vesmírem a zárověň skrz stálou pozornost uvnitř nás,

si začneme uvědomovat naše postoje, emoce, cítění a vnímání světa

a Qi může lépe proudit dovnitř a ven našeho těla.

Probouzí se v nás hluboký respekt

a zodpovědnost vůči všemu.

Skrz praxi Zhi Neng Qi Gongu se tak zvyšuje i naše morální cítění

a přirozeně začneme následovat zákonům života a přírody, ve stavu vnitřní harmonie.

Skrz vnímání našeho propojení se vším, nemyslíme pouze sami na sebe, otevíráme se světu a lidem okolo nás a pomáháme tam, kde je potřeba. Egoistické pohnutky a myšlení se přeměňují v soucit a lásku k bližnímu.

Qi Gong

Vše ve Vesmíru podléhá neustálé přeměně

a výměně v nesčetných cyklech 

a nekonečném proudu a působení

vesmírných „zákonů“,

působení JEDNOTY

- působení DAO (TAO)

Žít v souladu s působením JEDNOTY

znamená žít v souladu sami se sebou,

 v souladu s přírodou, s vesmírem

a přinášet a vnášet dobro do společnosti 

ve které žijeme.

Qi Gong

Qi Gong

 

Sám/a sebe zapomenout znamená být

v harmonii se vším, co nás obklopuje

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

 

bottom of page