top of page

 

Uvolni se

Zklidni mysl

Otevři srdce

 

 

NA CESTU KLIDNÉ MYSLI,

UVOLNĚNÍ

A OTEVŘENÉHO SRDCE

 

 VYDEJTE  SE  S  NÁMI  NA  CESTU SEBEPOZNÁNÍ

​​NA CESTU KE ZDRAVÍ, VITALITĚ  A  HARMONII BYTÍ

HARMONIE

VNITŘNÍ ÚSMĚV

bezpodmínečná LÁSKA

SOUCIT

SKROMNOST

RESPEKT

VNITŘNÍ ROVNOVÁHA

HOJNOST

KLIDNÁ MYSL

 

V každém okamžiku jsme všichni neustále účastníky různorodých střetnutí, radostných i konfliktních situací

- výzev života v nejrůznějších projevech. Každý z nás jimi prochází svým způsobem.

Jakým a jak - je závislé od toho, jaké struktury v nás převládají,

jak klidná je naše mysl,  jak zdraví, uvolnění, bdělí a uvědomělí jsme

a jak otevřené je naše srdce.

KDYŽ JE NAŠE MYSL KLIDNÁ A JASNÁ,

NACHÁZÍME SE VE STAVU HLUBOKÉHO UVOLNĚNÍ A BDĚLOSTI.

V TOMTO STAVU VĚDOMĚ VNÍMÁME DĚNÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU

- BEZ HODNOCENÍ, BEZ PŘEDPOJATÝCH MYŠLENEK A BEZ OČEKÁVÁNÍ.

V QI GONGU 

tento stav vnitřní rovnováhy nazýváme „Qi Gongový stav“.

Během cvičení si jej lépe a lépe osvojujeme a prohlubujeme tak,

abychom v něm zůstávali i v denním životě. 

Vnitřní rovnováha

nám umožňuje  jednat bez egoistických pohnutek,

dělat to, co je nezbytné a nutné, vidět bez vidění, 

vnímat to, co je pravdivé a opravdové 

vědomě z hloubi srdce.

 Pomáhá nám překonat sami sebe,

procítit hluboký soucit 

v  láskyplném propojení

se vším. 

 

 

 

ZDRAVÍ

BDĚLOST

SHOVÍVAVOST

SPOKOJENOST

VNITŘNÍ MÍR

VDĚČNOST

Tisíce a statisíce věcí, které existují,

jsou všechny obsaženy v tobě samém.“

Čínské přísloví

RADOST

PŘIJETÍ 

SOUZVUK

OTEVŘENÉ SRDCE

JEDNOTA

INTUICE

ÚCTA

SVOBODA

VITALITA 

KLID A TICHO

když se v plné bdělosti dotkneš jedné věci ...

dotkneš se všeho. 

lao-c´

bottom of page