Přeji Vám všem

překrásné vykročení do Nového Roku 2021

V roce 2021 mnoho krásných chvil

plných SVĚTLA, LÁSKY

RADOSTI  a pohody

Hojnosti Qi na každém kroku

Zůstaňte zdraví

Jitka 

 

 

 

 

 

Milí přátelé Qi Gongu!

Rok 2020 pomalu zavřel své dveře .... další rok je před námi – rok 2021.

 

Pro mnohé z nás byl rok 2020 velmi náročný – jak po tělesné, psychické, sociální, tak i po existenční, finanční stránce.

Pro mnohé byl ale také příležitostí k odpočinku, ke změně – nejen pracovních návyků, ke změně postojů, k sebereflexi...

 

Rok 2021 začíná a nejistota, strach z toho,  jak se situace pandemie bude vyvíjet dál, jaká další omezení a opatření budou potřeba,

aby se pandemie dále nešířila, zužuje mnohé z nás....

Zrovna tak je v nás ale naděje a důvěra v to, že se  vše zklidní a přeměna, transformace celého světa k Míru,

spolu náležitosti, přijetí a souzvuku bude zřetelná.

Vše se teď mění v rychlosti.

A tak,  jak je situace pro lidské bytosti momentálně ještě napjatá,

se matka země alespoň trochu regeneruje, příroda se regeneruje, velryby plují Gibraltarem,

delfíni skotačí na mnoha místech, kde již leta nebyli vidět, smog nad mnohými částmi země se rozplývá...

 

Čas a prostor pro regeneraci – i pro nás?

Čas  a prostor na zamyšlení ....

Čas a prostor pro změnu?

 

Jsme zvyklí žít a procházet životem našim obvyklým způsobem,  máme rádi jistotu, pohodu ... Nové a jiné nás často znejišťuje...

Nové výzvy, změny v nás často probouzejí obavy, starostlivé přemýšlení, smutek, agresi, odmítnutí.

 

Jak se orientovat, jak procházet tímto neobvyklým obdobím,  kdy osobní setkání, objetí a vzájemná přímá podpora jsou omezená a jsou možné více méně jenom „bezkontaktně“  přes internet... ?

Odpovědí a řešení je mnoho – jsou však velmi individuální a závisí na situaci,  ve které se nacházíme a na úhlu pohledu každého z nás, na našem zaměření, možnostech, klidné mysli a na emocionální vyrovnanosti.

Vše podléhá neustále přeměně – každý den,  každý moment našeho života je jiný, nový.

Každý okamžik... i oka  mžik... vše se transformuje, mění...

 

Jak víme, praxí Qi Gongu se zklidňuje naše mysl, proudění energie Qi celým tělem se harmonizuje, tělesné funkce se zlepšují a naše emoce se zklidňují.

Čím vyrovnanější jsme, čím klidnější  a bdělejší je naše mysl, tím hlouběji se můžeme ponořit do stavu uvolnění  a bdělosti

– do Qi gongového stavu, do stavu splynutí se vším v přítomném okamžiku.

Do stavu bytostného JÁ, stavu bez hodnocení,  předpojatého myšlení a bez očekávání....

 

​V prožitku přítomného okamžiku se otevírá svět plný nejrůznějších možností, svoboda....

Strach a obavy se rozplývají.

Minulost a obavy před budoucností ztrácí jejich moc...

 

 Když se oddáš tomu, co je
a tím plně přítomná/ý jsi,

minulost ztrácí její moc,

říše čistého BYTÍ,

která byla doposud zastřena myšlením,

se otevírá.

 

Znenadání Tě naplní hluboký KLID a TICHO

bezmezný MÍR...

V něm neskonalá RADOST.

 

V  RADOSTI  LÁSKA.

 

V jejím nejhlubším jádru je

TO  NEJPOSVÁTNĚJŠÍ

TO  NEKONEČNÉ

TO  BEZEJMENNÉ“

 

Eckhart Tolle:  

Překlad z němčiny: Jitka

  

V radosti  a v LÁSCE nacházíme odpovědi bez úsilí uvnitř sebe, ve svém srdci,

spolu s vědomím toho, že vše, všichni jsme neustále propojeni, že jsme JEDNO

– jedno odkud pocházíme, jedno kde se ve světě nacházíme...

 

A tak jak LÁSKU, soucit, respekt a přijetí, vděčnost,  klid a mír, vlídnost

- vše s otevřeným srdcem žijeme, tak procházíme životem.

Tak také působíme bez působení v našem okolí a vnášíme informace našich hodnot

do našeho společného Pole Qi a informačního Pole Vědomí.

 

Soucit, Vědomí Srdce a vědomí toho, že nikdy, nikde nejsme sami – nás v těchto dnech, měsících

– v tomto čase může podpořit a povzbudit na naší cestě životem.

 

Od března 2020 se scházíme také online, cvičíme společně Qi Gong ve velkém společném poli Qi,

meditujeme a sdílíme to co nás tíží, co nám dělá radost.

 

Jak všichni víme - ale nejenom víme - procítili jsme to během cvičení Qi Gongu všichni mnohokrát:

​​Qi Gong je skvělá metoda k posílení našeho propojení, pro kultivování mysli a emocí, pro akumulování vnitřní energie,

pro zlepšení imunity, zvýšení naši sensitivity a schopnosti vnímání mimosmyslově

a tak porozumění zákonům přírody a VESMÍRU.

Návrat domů  do přirozeného, míruplného a klidného stavu bytí  -do JEDNOTY.

I letos pokračujeme ve společném cvičení a sdíleníkaždou středu vždy od 19.00 do 21.00 

a budeme se i nadále společně ponořovat hlouběji a hlouběji do našeho bytí

a rozvíjet náš lidský potenciál v LÁSCE s otevřeným srdcem.   

 

​      

   

Created by Jitka Masek 2017 with Wix.com 

All rights reserved

Veškerá práva vyhrazena

qigongprozdravi@gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon